צור קשר   I   תנאי שימוש   I   על הרשות   I   דף הבית
עיר אקדמיה ירושלים  /  שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים
 

שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים

list_title_cut.gif (740 bytes)
במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים - קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע - פריפריה- 2011, ייהנו "הזכאים" להטבות לימודים לתואר בוגר.
מי הם הזכאים?

חייל/ת או בת/בן שירות לאומי או משרתי שירות אזרחי ששוחררו/סיימו שירותם החל מ-1.1.2010 והחלו ללמוד שנה ראשונה לתואר בוגר משנה"ל תשע"א (בירושלים החל משנת הלימודים תשע"ב) ואילך - ובלבד שמילאו את "משך השירות הנדרש".

תוקף הזכאות - חמש (5) שנים מיום סיום שירות החובה/הלאומי/אזרחי.

מהו משך השירות המינימאלי הנדרש?
 
חיילים/ות משוחררים/ות:
  • בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים אחר - 23 חודשים
  • בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים אחר - 35 חודשים
  • עולה שהגיע לארץ לאחר גיל 27 - בנות 17 חודשים, בנים 23 חודשים.
  • מתנדב/ת - 23 חודשים.
  • חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים.
  • חייל/ת שלא סיימו השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.
 
בן/בת שירות לאומי ומשרתי שרות אזרחי:
  • בן/בת שירות לאומי ששירתו במשך 23 חודשים.
  • בן/בת שירות לאומי ששירתו במשך 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע.
  • משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.
  • משרתי שירות לאומי/ אזרחי כאמור שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, באישור ראש מנהלת השירות האזרחי/לאומי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.
 
 
מהן ההטבות?
 
מלגת לימודים לשנת לימודים ראשונה לתואר בוגר, ללומדים במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג וממוקמים באזורי הסיוע ע"פ הרשימה להלן:

מוסדות הלימודים בירושלים הזכאים להטבה:
 
 bul4_3 בית הספר הגבוה לטכנולוגיה
 bul4_3 בצלאל – אקדמיה לעיצוב ואמנות
 bul4_3 האקדמיה למוסיקה ולמחול
 bul4_3 המכללה האקדמית הדסה
 bul4_3 המכללה האקדמית להנדסה
 bul4_3 "אמונה" – המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך
 bul4_3 המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ
 bul4_3 המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין
 bul4_3 מכללה ירושלים
לידיעתכם, משרד הביטחון בשיתוף המכללות שלעיל, הסדירו הסכמים אשר יחולו על הזכאים העונים על הקריטריונים שפורטו לעיל. על פי הסכמים אלו פרטי הלומדים יועברו למשרד הביטחון ע"י המכללות בכל עת שיידרש, וכל זאת במשך חמש שנים מרגע תחילת הלימודים לתואר בוגר.
שיעור ההטבה:
סך המלגה הינו בגובה התשלום ששולם למוסד הלימודים ולא יעלה על 9,846 ₪ עבור כל שנת הלימודים (הסכום נכון לשנה"ל תשע"ב).

סכום מלגת הלימודים יועבר לחשבון הפיקדון של הזכאים כאמור, שנפתח עבורם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, בשתי פעימות: פעימה ראשונה - בסיום הסמסטר הראשון ופעימה שנייה - לאחר השלמת שנה אקדמית ראשונה.
 
לפרטים נוספים נא לפנות ליחידה להכוונת חיילים משוחררים
 
לקבלת סיוע טלפוני יש לפנות לצעירים במרכז בטלפון - 02-6232224
 
לדף הבית »
על עיר.אקדמיה
"עושים שכונה"
שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים
מלגות והטבות בירושלים
מוסדות הלימוד
תוכניות ייחודיות
מערכת קורסים משותפים
קישורים שימושיים
menu_shadow.jpg (848 bytes)
על עיר.אקדמיה
"עושים שכונה"
שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים
בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לרשות לפיתוח ירושלים © 2013 צור קשר   I   תנאי שימוש   I   על הרשות   I   דף הבית